У сфері спеціалізованої позашкільної освіти

  1. Закон України “Про позашкільну освіту”
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001  № 433 ” Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 ”  Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту”
  5. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001  № 523 “Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)”
  6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 ” Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів”
  7. Наказ Міністерства культури України від 31.10.2011  № 75″ Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури”
  8. Наказ Міністерства культури України від 11.08.2015 № 587 “Про затвердження Примірних штатних нормативів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)”
  9. Наказ Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України від 05.11.2015 року № 54 “Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) системи Міністерства культури України”
  10. Примірні критерії оцінки діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України при проведенні державної атестації