Звітність

Міська комплексна програма «Культура» на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до чинного законодавства України і враховує основні вимоги законодавства України у сфері культури, які відповідають істотно зміненій суспільній, культурній, економічній ситуації в Україні.

Програма являє собою комплекс матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення м. Миколаєва щодо культурних послуг, сучасні тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури.

Основними критеріями, що були враховані при визначенні заходів, стали реалістичність, інноваційність та креативність, врахування обмеженості бюджетних ресурсів та зростання власних надходжень від діяльності, необхідність оновлення форм і методів роботи закладів, установ і організацій культури та мистецтва комунальної власності міста та спадкоємність кращих традицій, територіально-галузевий підхід у проектуванні та управлінні.

У Програмі подано характеристику сучасного стану культури міста, викладені пріоритетні завдання, принципи і механізми їх втілення та бачення засад, на яких ґрунтуватиметься в подальшому культурна політика міста, проаналізовано причини, які гальмують розвиток галузі, вказано проблеми та шляхи їх вирішення.

Виходячи з оцінки ресурсного потенціалу міста, його конкурентних переваг, проблем і зовнішніх викликів, Програма формулює стратегічні пріоритети культурного розвитку м. Миколаєва на найближчі три роки, визначає шляхи і механізми їх реалізації.

Переглянути повний текст програми

Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена для продовження позитивних зрушень у ході виконання Програми на 2011-2015 роки та з урахуванням того, що у сучасному контексті охорона об’єктів культурної спадщини м. Миколаєва як частини культурного надбання України в цілому є надзвичайно важливим та одним з пріоритетних завдань для органів місцевого самоврядування.

В її основу покладені вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативно-правових актів, а також положення державних та обласних програм у пам’яткоохоронній галузі.

Програма спрямована на вдосконалення організаційних, матеріально-технічних засад та пошуку нових дієвих форм у сфері охорони культурної спадщини м. Миколаєва задля перешкоджанню порушення законодавства відносно пам’яток та історичних ареалів. Крім того, надзвичайно важливим на сьогодні є реалізація дієвих методів залучення громадськості до збереженні культурного надбання Миколаєва.

Миколаїв – одне з небагатьох міст, яке зберегло не тільки численні об’єкти культурної спадщини, а й історичну планувальну структуру центральної частини. Історія заснування, етапів розвитку та становлення втілилась у повсякдення через збережену в матеріальних пам’ятках історичну пам’ять.

Станом на 01.11.2015 у м. Миколаєві, яке постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 входить до Списку історичних населених місць України, на державному обліку знаходиться 353 об’єкти культурної спадщини, у тому числі 15 національного значення.

Переглянути повний текст програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1010160) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1011100) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014030) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014060) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014081) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014082) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1017324) зі змiнами вiд 21.11.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014060) зі змiнами вiд 21.10.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014082) зі змiнами вiд 21.10.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1017324) зі змiнами вiд 21.10.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1011100) зі змiнами вiд 11.09.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014030) зі змiнами вiд 11.09.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014060) зі змiнами вiд 11.09.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1010160) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1011100) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014030) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014060) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014081) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014082) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1017324) зі змінами з 08.08

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014160) зі змінами

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014082) зі змінами

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014081) зі зімнами

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1017324) зі змінами

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1017363)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2018 рік 

Результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2018 рік 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1010160)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1011100)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014030)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014060)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014081)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1014082)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (1017320)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1010160)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1011100)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1014030)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1014060)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1014080)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1017363)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1017324) 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (1017320)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2410180)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414060)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414090)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414200)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416310)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416421)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414060) 2 кв

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100) 2 кв

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2410180)   (04.05.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)   (04.05.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414060)   (22.05.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414090)   (22.05.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)   (22.05.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)   (12.06.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414200)   (12.06.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2410180)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414060)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414090)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414200)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416310)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416420)   (03.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416310)   (13.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416420)   (13.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414060)   (31.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414090)   (31.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)   (31.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414200)   (31.07.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414060)   (30.10.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414090)   (30.10.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414100)   (30.10.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2414200)   (30.10.2017)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (2416310)   (30.10.2017)

Річний звіт про виконання бюджету галузі “Культура” у 2019 році

Річний звіт про виконання бюджету галузі “Культура” у 2018 році

Інформація про роботу управління з питань культури та охорони культурної спадщини за 2016-2017 роки

Річний звіт про виконання бюджету галузі “Культура” у 2015 році