У сфері охорони культурної спадщини

Закони України

Укази Президента України

Укази Президії Верховної Ради Української РСР

Постанови Кабінету Міністрів України

  1. «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини» від 28.12.2001 N1768
  2. «Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним» від 03.07.2006 N 909
  3. «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» від 13.03.2002 N 318
  4. «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 27.12.2001 № 1760
  5. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» від 13.03.2002 N 316

Рішення Миколаївської міської ради

Державні-Будівельни Норми