Укладення контракту з директором Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва

Укладення контракту з директором Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради інформує, що за результатами конкурсного добору на посаду директора Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва призначено Хоржевську Інгу Едуардівну.

З переможцями конкурсу,  відповідно до ст. 215 Закону України “Про культуру” укладений трудовий договір у вигляді контракту строком на 5 років.

Невід’ємною частиною кожного контракту є програма розвитку закладу культури, яка презентувалась кандидатом на засіданнях конкурсної комісії. Виконання даної програми є одним з основних критеріїв оцінки діяльності керівника закладу.

Директору надані всі необхідні повноваження щодо забезпечення якості і ефективності роботи  колективу і закладу, виконання планів та програм, затверджених Міністерством культури та інформаційної політики України, та програм, затверджених відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові здійснюється наступна виплата за рахунок фонду оплати праці закладу культури:

а) посадовий оклад, який змінюється відповідно до Постанови  Кабінету   Міністрів   України   від 30.08. 2002  року  N  1298   “Про оплату праці працівників  на  основі   Єдиної   тарифної   сітки   розрядів   і коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та норм чинного законодавства стосовно оплати праці;

б) доплата за вислугу років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2010 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

в) надбавка за особливі умови роботи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».

Крім того, керівникові може виплачуватися:

– премія за належне виконання посадових обов’язків;

– винагорода за виконання особливо важливих завдань;

– матеріальна  допомога  на оздоровлення;

– матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У разі невиконання або недбалого виконання своїх посадових обов’язків   контрактом передбачені умови дострокового припинення повноважень керівника закладу.