Укладення контрактів з керівниками закладів культури

Укладення контрактів з керівниками закладів культури

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради інформує, що за результатами конкурсного добору на посади керівників закладів були призначені:

1) Захарова Юлія Вікторівна, на посаду директора Миколаївського міського палацу культури  “Молодіжний”;

2) Попова Інна Тимофіївна, на посаду директора міського закладу культури Миколаївської міської ради Малокорениський будинок культури Заводського району м. Миколаєва;

3) Жупанов Ігор Петрович, на посаду директора міського закладу культури Миколаївської міської ради Кульбакінський будинок культури Корабельного району м. Миколаєва.

З переможцями конкурсу, відповідно до ст.21-5 Закону України “Про культуру” укладені трудові договори у вигляді контрактів строком на 5 років.

Невід’ємною частиною кожного контракту є програма розвитку закладу культури Миколаєва, яка презентувалась кандидатами на засіданнях конкурсної комісії. Виконання даної програми є одним з основних критеріїв оцінки діяльності керівника закладу.

Керівникам надані повноваження щодо забезпечення якості і ефективності роботи  колективу і закладу, виконання планів та програм, затверджених Міністерством культури України, та програм, затверджених відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові здійснюється наступна виплата за рахунок фонду оплати праці закладу культури:

а) посадовий оклад, який змінюється відповідно до Постанови  Кабінету   Міністрів   України від 30 серпня  2002  року  N  1298   “Про оплату праці працівників  на  основі   Єдиної   тарифної   сітки   розрядів   і коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та норм чинного законодавства стосовно оплати праці;

б) надбавка за складність, напруженість в роботі у розмірі до 50%  посадового окладу за фактично відпрацьований час відповідно до наказу Міністерства культури і туризму  України  від 18.10.2005 року  № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) в межах фонду оплати праці.

Крім того, керівникові може виплачуватися:

– премія за належне виконання посадових обов’язків;

– винагорода за виконання особливо важливих завдань;

– матеріальна  допомога  на оздоровлення;

– матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Також контрактами передбачені умови дострокового припинення повноважень керівника закладу.